Saturday, March 15, 2008

တစ္ဘ၀သာသနာ(၃)အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

ဗိုလ္မွဴးမ်ား၏သားရွင္ျပဳ

တစ္ခါကၾကံဳေတြဖူးေသာအျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကိုလည္းတင္ျပလိုပါေသး၏။၁၃၂၃-ခု-တန္ခူးလဆုတ္၁၃-ရက္
(၁၉-၄-၇၀)တနဂၤေႏြေန.ျဖစ္၏။ဗိုလ္မွဴးဘသိန္း(မန္းခရိုင္ေျမေက်းရွင္းအရာရွိ)၏သားတစ္ေယာက္နွင့္တူသံုးေယာက္
ဂႏၶာရံုမွာလာ၍ရွင္ျပဳၾကသည္။ထိုေန.မွာပင္ဗိုလ္မွဴးဘလွ(နမခ-ကုန္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ)၏သားေမာင္တင္ေမာင္လွ
ကိုဒုလႅဘရဟန္းခံၾကသည္။

ရဟန္းခံပြဲမစမီနံနက္ေစာေစာထံုးစံအတိုင္းၾသ၀ါဒေပးရာတြင္၊ဆရာေတာ္က"ဒီေန.မနက္ေတြ.ရတယ္၊ဗိုလ္မွဴးဘသိန္းတို.
ေစာေစာစီးစီးေကာ္ဖီေတြ၊ေပါင္မုန္.ေထာပတ္သုတ္ေတြနွင့္တယ္ဇိမ္ခံလြန္းတယ္"အစခ်ီ၍ျမည္တြန္ေသာၾသ၀ါဒေပးပါ
ေတာ့သည္။"ဒါ့ေၾကာင့္တို.တိုင္းျပည္ခက္ေနတာ"လို.လည္းသည္းေသးသည္။ပရိသတ္မ်ားကား(သံဃာ့ပရိသတ္၊လူပရိ
သတ္ပါ)တုတ္တုတ္မွ်မလွဳပ္၀ံ့ၾက၊အပ္က်သံပင္ၾကားရမည္ထင္၏။

ဤသို.လွ်င္ဆရာေတာ္ကရင္းနွီးလွ်င္ရင္းနွီးသလိုမညွာမတာဆိုတတ္၏။မ်က္နွာၾကီးငယ္ကိုမေထာက္ဟုတ္ရာမွန္ရာကို
ျပတ္ျပတ္ေတာက္ေတာက္ေျပာတတ္၏။သို.ေသာ္၀မ္းတြင္းေမတၱာ၊ကရုဏာကားတူးခါးၾကမ္းတမ္းမည္မဟုတ္ပါ။
ၾကီးပြားေစလိုေသာေစတနာတို.သာျပဌာန္းလ်က္ရွိပါလိမ္.မည္။

မ်က္နွာမေရြးျပဳျပင္ျခင္း

တစ္ခါတြင္လည္းျမိဳ.မွတိုင္းသာသနာေရးအရာရွိၾကီးတစ္ေယာက္မိတ္ေဆြမ်ားဆြမ္းေကၽြးမည္ျဖစ္၍၊ဂႏၶာရံုသို.လိုက္ပါ
လာ၏။သံဃာစဥ္ရာတြင္ယင္းတိုင္းသာသနာေရးအရာရွိၾကီးကဆရာေတာ့္ကို"ဘုန္းဘုန္းဒီဘက္ၾကြပါဘုရား"ဟုေလွ်ာက္
ထားလိုက္ရာဆရာေတာ္က"ေအာင္မယ္-ငါ့ကိုမ်ားဘုန္းဘုန္းတဲ့၊သာယာလိုက္တဲ့အသံ၊တိုင္းသာသနာေရးအရာရွိၾကီးရဲ့
အသံုးအနွုန္းေ၀ါဟာရတဲ့၊မင္းဒီလိုနဲ.ညာစားေနတာဘယ္ေလာက္မ်ားပလဲ၊ဒီျပင့္ဘုန္းၾကီးေတြလိုငါ့ကိုညာလို.ရမယ္ထင္
လို.လား"တဲ့။

သာသနာေရးအရာရွိၾကီးမွာပါးစပ္အေဟာင္းသားနွင့္အံ့အားသင့္ရေတာ့၏။တျခားေနရာမ်ားတြင္ဆိုလွ်င္၊သူလည္း
သူ.ေနရာနွင့္သူဘုရင္တစ္ဆူမဟုတ္ပါေလာ။ဤေနရာတြင္ကားခံရေလျခင္း။ဤမွ်သာမကေသး၊ပရိသတ္အစံုဗိုလ္ပံု
အလယ္တြင္ၾသ၀ါဒေပးရာ၌လည္းယင္းသာသနာေရးအရာရွိ၏ေ၀ါဟာရကိုထပ္မံေျပာျပ၍ဆူျပန္ေလသည္။သာသနာ
ေရးအရာရွိၾကီးမွာေခါင္းငံုေနရေတာ့၏။

အသံုးအနံွဳးေ၀ါဟာရ

ဆရာေတာ္ဆိုလိုသည္မွာဘုန္းဘုန္းဟူေသာအသံုးအနွုန္းသည္ေျမးအရြယ္၊ျမစ္အရြယ္ကေလးသူငယ္မ်ားကေသာ္
လည္းေကာင္း၊သို.မဟုတ္နုနုနယ္နယ္အားငယ္တတ္ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း၊ဘၾကီးဘုန္းၾကီးမ်ား
ကိုရင္းနွီးေသာအားျဖင့္(ခ်စ္စနိုးအားျဖင့္)ေခၚတတ္ေသာဘုန္းဘုန္းျဖစ္သည္။ယခုေသာ္က်ားက်ားလ်ားလ်ားအလုပ္
လုပ္ဂမည့္သာသနာေရးအရာရွိၾကီးကဤေ၀ါဟာရကိုသံုးရပါမည္လားဟုျမည္တြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ဆရာေတာ္အေနျဖင့္
ကလက္တက္တက္အသံုအနွုန္းဟုထင္၏။

ဆရာေတာ္သည္သူ.ကိုအမ်ားက"ဆရာေတာ္"ဟုေခၚသည္ကိုလည္းသူမၾကိဳက္၊"ေအာင္မယ္-ငါ.ကိုမ်ားဆရာေတာ္တဲ့၊
ဘုန္းၾကီးဆိုေတာ္ေရာပ"တဲ့။သူ.ကိုယ္သူလည္း"ဘုန္းၾကီး"ဟုပင္သံုးပါသည္။"ဘုန္းၾကီးအျမဲတမ္းအလုပ္လုပ္ေနတယ္"စ
သျဖင့္"ဘုန္းၾကီး"ဟုသာသံုးနွုန္းပါ၏။သူ.ကုိယ္သူဆရာေတာ္ဟူ၍ဘယ္ေသာအခါမွ်မသံုးခဲ၊ဤသို.လွ်င္ရင္းနွီးေသာ
သာသာနာေရးအရာရွိျဖစ္၍လည္းျပဳျပင္နိုင္ရန္မညွာမတာဆူေတာ္မူျခင္းျဖစ္၏။ဤသို.ဆူနိုင္ျခင္းမွာအရာရာ၌
ဆရာေတာ္ကအလုပ္မွန္ကန္ေန၍သာျဖစ္သည္။သတိရွိေတာ္မူၾကပါကုန္။

No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္