Friday, March 14, 2008

လြမ္းသူ.စာ(လူထုေဒၚအမာ)

ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ(၁)


ဒီတိုက္တာအတြင္းမွာရွိတဲ့ဒီသံဃာအဖြဲ.အစည္းဟာ၊ဘုရားေဟာ၀ိနည္းေတာ္နဲ.လည္းညီညြတ္ရမယ္။နွစ္ဆယ္
ရာစုနွစ္၊ေခတ္လည္းမီရမယ္ဆိုတဲ့ပံုစံနဲ.က်က်နနဖြဲ.စည္းထားတဲ့၊ျမန္မာနိုင္ငံကစံျပစာသင္တိုက္မဟာဂႏၶာရ
ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးကဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသပ်ံလြန္ေတာ္မူေတာ့၊ဗုဒၶသာသနာအဓြန္.ရွည္လို၊တည္ထြန္း
ေစလိုသူတိုင္းကယူက်ံဳးမရနွေျမာတသၾကတယ္။


မင္းကြန္းဓမၼနာဒေခ်ာင္တိပိ႗ကဓရဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱကဆိုရင္၊ဒီဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူတာဟာ။ခက္မငါးျဖာ
ရွိတဲ့သာသနာ့သစ္ပင္ၾကီးကကိုင္းၾကီးတစ္ကိုင္းက်ိဳးက်သြားသလို၊ဆံုးရွံဳးမွဳၾကီးပါေပတယ္လို.မိန္.ေတာ္မူပါတယ္။

ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသပ်ံလြန္ေတာ္မူလို.သံုးရက္အရမွာမင္းကြန္းကသက္ေတာ္(၉၂)နွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့မဂၢင္
ေခ်ာင္ဆရာေတာ္ၾကီးနဲ.အတူ၊ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱကစ်ာပနမွာလွဴျပီးရုပ္ကလာပ္ကိုလာကန္ေတာ့ရင္း၊စ်ာပနမွာ
လိုတာရွိကဘာမဆိုေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လို.လည္းအမိန္.ရွိပါတယ္။

မဟာဂႏၶာရံုတိုက္သံဃာေတြကအခုလိုၾကြလာတဲ့အခါဆရာေတာ္က၊ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးခဲ့ဖို.ပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား
ၾကေတာ့ဆရာေတာ္ကရွင္ဇနကာဘိ၀ံသပ်ံလြန္ေတာ္မူရလို.သာသနာမွာဆံုးရွံဳးမွဳၾကီးမားရတာကိုအထက္က
အတိုင္းဥပမာတင္စားျပီးမိန္.ၾကားတာကတစ္ပိုင္း၊ဒုတိယအပိုင္းမွာေတာ့ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ဆရာေတာ္မ်ားၾကီးမွဴး
ကြပ္ကဲျပီးဒီတိုက္တာဒီအဖြဲ.အစည္းကိုစည္ရွင္ဆရာေတာ္ၾကီးမိန္.ၾကားေတာ္မူဖူးသလိုတစ္ဗိုလ္က်၊တစ္ဗိုလ္တက္
ၾကကရမွာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းမိန္.ၾကားပါတယ္။ဆရာေတာ္ဦး၀ိစိတၱကသူ.ဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူေတာ့၊သူ.မွာရ
ဟန္း၀ါ(၈)၀ါသာရေသးတာမို.သာသနာမွာမမယ္မ၀ါးရွိေသးတဲ့အရြယ္မ်ိဳးနဲ.ဒီလိုဒုကၡကိုၾကံဳခဲ့ရတယ္။ယခုဒီတိုက္
တာမွာက်န္ရစ္ၾကတဲ့တပည့္ၾကီးေတြကေတာ့ဆရာေတာ္ဒီတိုက္တာမွာက်န္ရစ္ၾကတဲ့၊တပည့္ၾကီးေတြကေတာ့
ဆရာေတာ္ဒီတိုက္တာကို၁၃၀၂ခုနွစ္ကတည္ေထာင္ကတည္းက၊အတူတကြရြက္ေဆာင္လာခဲ့ၾကရတဲ့ရင္းခ်ာတဲ့
လက္ရံုးတပည့္ၾကီးေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ဆရာေတာ္ခ်မွတ္သြားတဲ့လမ္းစဥ္ကိုမိမိရရ၊ကိုင္တြယ္ျပီးညီရင္းအကိုေတြ
လိုညီညီညြတ္ညြတ္၊စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ.ဆက္လက္ရြက္ေဆာင္သြားနိုင္လိမ့္မယ္လို.ယံုၾကည္တဲ့အေၾကာင္း၊အဲဒီ
လိုိုေဆာင္ရြက္ၾကဖို.လည္းလိုအပ္လွတဲ့အေၾကာင္းမိန္.ၾကားဆံုးမပါတယ္။

တတိယအေနနဲ.ကေတာ့ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ဆရာေတာ္ျပသြားတဲ့တရားသံေ၀ဂကိုရယူနိုင္ဖို.အတြက္

ရုပ္နာမ္ဓမၼ၊သခၤါရတို.၊ကိုယ္ကဤပံု၊ျဖစ္လိုတံုလည္း၊တဖံုဆင္ကြဲ၊သူတနဲျဖင့္၊ေဖာက္လြဲတတ္စြာ၊ဓမၼာကို၊ပညာ
စကၡဳေမွ်ာ္ေထာက္ရွဳ၍၊ယခုပင္လွ်င္မအိုခင္ကၾကိဳတင္ေကာင္းမွဳၾကိဳးစားျပဳေလာ့၊

ယခုပင္လွ်င္မနာခင္ကၾကိဳတင္ေကာင္းမွဳၾကိုးစားျပဳေလာ့၊

ယခုပင္လွ်င္မေသခင္ကၾကိဳတင္ေကာင္းမွဳၾကိဳးစားျပဳေလာ့။

ရတုခ်ိန္ေထာက္၊ဤခါေရာက္မွ၊ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ခႏၶာ၊ေသပိမ့္ငါဟု၊
သတၱ၀ါခပင္း၊ရွင္ေသမင္းနွင့္မိတ္သင္းဖြဲ.လ်က္၊ခ်ိန္းခ်က္ခါလ်င္၊
တစ္စက္ကမွ၊မရွိၾကဘူး၊အပၸမာေဒနဘိကၡေ၀၊သမၸာေဒထ

ဆိုတဲ့ဆရာေတာ္ျပသေနက်သံေ၀ဂဓမၼလကၤာမွာပါတဲ့တရားကိုအက်ယ္ေဟာျပီး၊တိုက္သံဃာေတြကိုဆံုးမသြား
ပါတယ္။

ပ်ံလြန္ေတာ္မူတဲ့ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘ၀၀ံသဟာစည္းစနစ္ေကာင္း၊၀ိနည္းေတာ္နဲ.ညီတဲ့တိုက္တာကိုဖြဲ.
စည္းရံု၊စာေပပရိယတ္ပို.ခ်ဆံုးမသြားရံုသာမက၊ပိ႗ကတ္ကိုသင္ၾကားပို.ခ်သူေတြ၊စာသင္သားေတြအတြက္အလြန္
အသံုး၀င္အဖိုးတန္တဲ့၊ပရိယတ္ဆိုင္ရာစာအုပ္ေတြ၊လူဒကာ၊ဒကာမေတြဗုဒၶဘာသာတရားကို၊ကိုးကြယ္က်င့္သံုး
တတ္၊ၾကည္ညိဳတတ္ေအာင္သင္ၾကားျပသသြားတဲ့၊ဘာသာလမ္းညႊန္စာအုပ္ေတြနွစ္ေပါင္း(၄၀)ေလာက္အတြင္း
မွာအုပ္ေရ(၆၀)ေက်ာ္ေရးသားသြားေတာ္မူနိုင္တဲ့ဆရာေတာ္ၾကီးမို.အရွင္သီလာနႏၵာဘိ၀ံသကသာသနာ(၂၅၂၆)
ရာစု၏အရွင္ဗုဒၶေဃာသလို.ေတာင္ခ်ီးက်ဴးေခၚေ၀ၚပူေဇာ္သြားပါတယ္။

ဆရာေတာ္ေရးသားျပဳစုသြားတဲ့့က်မ္းေတြအဓြန္.ရွည္လို.တည္တံ့ေနရစ္မွာျဖစ္သလိုဆရာေတာ္ၾကီးခ်မွတ္သြားတဲ့
စည္းမ်ဥ္းေတြ၊ဆံုးမသြားတဲ့အဆံုးအမေတြဟာလည္း၊မဟာဂႏၶာရံုတိုက္တာၾကီးအတြင္းမွာအဓြန္.ရွည္လို.တည္တံ့
ေနရစ္ပါေစ၊က်န္တပည့္မ်ားကတစ္ဆင့္တိုးလို.တစ္မ်ိဳးၾကိဳးပမ္းနိုင္ေတာ္မူၾကပါေစလို.ဒကာ၊ဒကာမေတြကဆု
ေတာင္းရင္းဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ေက်းဇူးတရားမ်ားကိုပြားမ်ားသတိရေနၾကပါတယ္။ဆရာေတာ္ၾကီးရဲ့ရုပ္ကလာပ္က
ေတာ့ဇန္န၀ါရီလ(၂)ရက္ေန.ကေတာင္သမန္အင္းေစာင္းမွာပဲဖုတ္ၾကည္းသျဂၤဳဟ္လို.ျပီးပါျပီ။


(ေၾကးမံုသတင္းစာ၊၁၉၇၈ဇန္န၀ါရီ(၁၀)ရက္)

No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္