Monday, March 24, 2008

လူ.ဘ၀၌ဘုရင္သံုးခါျဖစ္ၾကသူမ်ား(၂)

သို.ကမို.ေၾကာင့္စေလငေခြးသည္သာသနာသကၠရာဇ္(၁၄၅၀)ျပည့္နွစ္တြင္ပုဂံျပည္၌မင္းျဖစ္ေခ်၏။အနို.ေသာ္
စေလငေခြးမင္းသည္ျမတ္စြာဘုရားထံ၌အစျပဳဖူးေသာ၊ကုသိုလ္တရားမ်ားကိုဆက္လက္မပြားမ်ား။ဘီလူးစရိုက္
ဆိုးကိုသာျပန္လည္အသက္သြင္းကုန္သည္။သို.ကမို.ေၾကာင့္ျပည္သူအလံုးအိုးကင္း၌ေလွာ္ေသာေပါက္ေပါက္ကဲ့
သို.ေသာ၊ေလာေလာပူသည္ဟူ၏။သို.ကလိုျပည္သူအေပၚဘီလူးစရိုက္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္၍ေလာေလာပူေစေသာစေလ
ငေခြးမွာနန္းသက္(၉)နွစ္၊သက္ေတာ္(၅၉)နွစ္၊စည္းစိမ္ခံစားေကာင္းတုန္းအရြယ္မွာပင္အမွဴးအမတ္တို.၊ညီညြတ္
စြာလုပ္ၾကံသျဖင့္၊ဥပေစၥဒကကံနွင့္အနိစၥေရာက္ရရွာကုန္၏။

စေလငေခြးမင္းကိုသို.ကလိုလက္ငင္းအကုသိုလ္ကခ်က္ခ်င္းအက်ိဳးေပးလိုက္ေသာ္ျငား၊အတိတ္ကံအားမကုန္
ေသးသျဖင့္၊သာသနာသကၠရာဇ္(၁၇၁၁)တြင္နရသူမင္းဟူ၍ေနာက္တစ္ၾကိမ္ဘုရင္ျဖစ္ခြင့္ရျပန္တံု၏။နရသူသည္
အတိတ္ကုသိုလ္ကံျဖင့္ဘုရင္ျဖစ္ရသည္ကိုသာယစ္မူးတံုလ်က္အကုသိုလ္ျဖင့္နန္းသက္ၾကာရွည္မခံ၊ဥေပစၥဒက
ကံျဖင့္အနိစၥေရာက္ခဲ့ရသည္ကို၊ဆင္ျခင္ရေကာင္းမွန္းမသိ။သို.ကမိုေၾကာင့္နရသူဘ၀တြင္လည္းအရွက္အေၾကာက္
မထား၊စကားေသြဖ်က္၊နွိပ္စက္ျပည္သူ၊အမ်က္ထူလႊမ္း၊ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ဆိုးသြမ္းယုတ္မာအစ၊စြာေသာအကု
သလာတရားပြားမ်ားသထက္ပြားကုန္၏။အနွီကုသလဒိ႒မၾကာအက်ိဳးေပးလာသျဖင့္၊နန္းသက္(၄)နွစ္သက္ေတာ္
(၄၉)တြင္ပ႗ိကၠရားမင္း၏ပုဏၰားတို.လုပ္ၾကံသျဖင့္အနိစၥေရာက္ရေတာ့ေခ်၏။

သို.ကလိုနရသူဘ၀တြင္လည္းအကုသိုလ္လက္ငင္းအက်ိဳးေပးခံရသျဖင့္နန္းသက္၊လူသက္တိုေတာင္းလွစြာ
ဥပေစၥဒကျဖင့္၊အနိစၥေရာက္ရရွာျပန္ျငား၊အတိတ္ကုသိုလ္အားကမကုန္ျပန္ေသး။သာသနာသကၠရာဇ္(၁၇၉၉)
တြင္နရသီဟပေတ့မင္းဟူ၍တတိယအၾကိမ္ဘုရင္ျဖစ္ျပန္တံု၏။

နရသီဟပေတ့မင္းဘ၀တြင္လည္းထူးမျခားနား(ပတ္ပ်ိဳးသီိခ်င္းၾကီးမဟုတ္ပါ)အက်ိဳးေပးထူးလွသည့္ကုသလကို
မဆင္ျခင္။အက်ိဳးေပးဆိုးလွသည့္အကုသလကိုသာခံုမင္လ်က္၊ဘီလူးလူထြက္စတိုင္ျဖင့္ပင္တိုင္းနိုင္ငံကိုအုပ္ခ်ဳပ္
ဘိ၏။သို.ကမို.ေၾကာင့္သားေတာ္ျပည္စားသီဟသူကလုပ္ၾကံ၍ေရွးနွစ္ဘ၀နည္းအတိုင္း၊ဥပေစၥဒကကံျဖင့္ပင္အ
နိစၥေရာက္ျပန္ေခ်၏။ျမတ္စြာဘုရားရွင္အားအင္ဖက္သံုးရြက္ကာေပးခဲ့ဖူးေသာကုသလေၾကာင့္မင္းသံုးၾကိမ္ျပဳရ
သည္အမွန္ျဖစ္ျငား၊မင္းျဖစ္စဥ္ဘ၀ေတြမွာတိုင္းနိုင္ငံကိုနွိပ္စက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သျဖင့္၊သံုးဘ၀စလံုးဥပေစၥဒကကံျဖင့္
ခ်ည္းနိဂံုးခ်ဳပ္ရေခ်တကား။ေမာင္ေျမနီ(တမာေတာ)

မွန္နန္းမဟာရာဇ၀င္
ေရွးေဟာင္းပုဂံရာဇ၀င္
သာရတၳသဂၤဟအ႒ကထာ႗ီကာက်မ္းတို.အားကိုးကားပါသည္။

No comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္