Sunday, March 09, 2008

မ်က္လံုးယားျခင္း(Home Doctor)

မ်က္လံုးယားလွ်င္မ်က္စိကနီရဲကာ၊ရြစိ၊ရြစိ၊ပူစပ္ပူေလာင္ခံစားလာရသည္။မ်က္လံုးကိုေတာက္ေလွ်ာက္ပြတ္ေနခ်င္သည္။
မီးခိုး၊အမွုန္၊ဓာတ္မတည့္မွဳ၊ကလိုရင္းေဆးခတ္ထားေသာေရမ်က္စိထဲ၀င္ျခင္း၊အလွျပင္ပစၥည္းသို.မဟုတ္မ်က္စဥ္း၊ပိုး၀င္ျခင္း
စသည္တို.ေၾကာင့္မ်က္လံုးယားယံနိုင္သည္။တစ္ခါတစ္ရံမ်က္ခြံစြန္းမ်ားပင္ေရာင္လာသည္။ပိုး၀င္သြားတတ္သည္။မ်က္ေတာင္
ကၽြတ္နာျဖစ္တတ္သည္။ယင္းသို.ျဖစ္လွ်င္မ်က္စိနာ၊မ်က္ၾကည္လႊာေျခာက္ကာမ်က္ေတာင္မ်ားေပၚတြင္မ်က္ေခ်းမ်ား၊
မ်က္၀တ္မ်ားကပ္ျငိေနတတ္သည္။ဦးေရျပားေဘာက္္ထတတ္သူမ်ားပိုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ားလည္းတစ္ခါတစ္ရံ
မ်က္လံုးယားတတ္သည္။

****ဆရာ၀န္နွင့္အရင္ျပရန္

မ်က္လံုးယားရသည့္အေၾကာင္းရင္းသိနိုင္ရန္ဆရာ၀န္နွင့္အရင္ျပပါ။


****မိမိဘာသာေဆာင္ရြက္နိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား


*မ်က္လံုးယားလွ်င္မပြတ္ရ။ပြတ္ပါကပိုယားကာပိုးပင္၀င္သြားတတ္သည္။
ေရခဲဖတ္၊ေရခဲ၀တ္ကပ္ထားပါ။အယား၊အေရာင္အျပင္ဓာတ္မတည့္မွဳအတြက္ပါေကာင္းသည္။မိနစ္အနည္းၾကာကပ္ထားပါ။
လိုအပ္ပါကထပ္လုပ္နိုင္သည္။ေရခဲစိမ္ရန္သန္.ရွင္းေသာအ၀တ္၊တဘက္၊လက္ကိုင္ပ၀ါစသည္တို.ကိုသာသံုးပါ။

*ဓာတ္မတည့္ျခင္းေၾကာင့္၊ယားကအယားေျပေစရန္ဖုန္၊မီးခိုးစသည္တို.ေၾကာင့္ယားလွ်င္ေျပေစရန္မ်က္ရည္တုခတ္နိုင္သည္။
မ်က္လံုးယားရသည့္အေၾကာင္းရင္း(ဥပမာ-အလွကုန္၊ဆပ္ျပာ၊ဆံပင္ျပဳျပင္၊မ်က္နွာလိမ္းမိတ္ကပ္စသျဖင့္)ရွာပါ။

*မ်က္လံုးယား
ေစေသာအရာမ်ားဆက္မသံုးရ။အမ်ိဳးအစားေျပာင္းသံုးပါကလည္း၊တစ္ခုစီအရင္စမ္းၾကည့္ျပီးျပႆနာမရွိမွသံုးရန္။မိတ္ကပ္အ
ေဟာင္းမ်ားကိုလႊင့္ပစ္ပါ။မက္စ္ကာရာဆိုပါကေျခာက္လထက္ပိုမသံုးရ။

*မ်က္ခြံေရာင္၊မ်က္၀တ္ထြက္ပါကပူးတြဲေဖာ္ျပပါမ်က္ခြံသန္.စင္နည္းအတိုင္းလိုက္နာက်င့္သံုးၾကည့္ပါ။


****လက္ေတြ.ေဆးနည္း

မ်က္ရည္အတုဟိုက္ပရိုမဲလ္ပါေသာအရည္နွင့္ကာဗိုမာစ္ပါေသာဂ်ဲလ္မ်ား၊မ်က္စဥ္း၊ဂ်ဲလ္အျဖစ္ထုတ္လုပ္သည္။


****အသံုးမ်ားေသာအမည္မ်ား

မ်က္စဥ္း-Isopto tears,Tears naturale(Hydermelloseပါ၀င္သည္),Sodium chloride drops(ဆားရည္ၾကည္)၊ဂ်ဲလ္မ်ား-Geltears,Visotears(Carbomersပါသည္)။အြိဳင္းမင့္-lacri-tube(ပါရာဖင္အရည္ပါသည္)။

မ်က္စဥ္းနွင့္ဂ်ဲလ္မ်ားကမ်က္လံုးေျခာက္ျခင္း၊ယားျခင္းမ်ားကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္။အြိဳင္းမဲန္.-ညဘက္တြင္
မ်က္လံုးအယားသက္သာေစသည္။(ေခ်ာဆီကဲ့သို.လုပ္ေပးသည္)ဆိုဒီယမ္ကလိုရိုဒ္မ်က္စဥ္းကမ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား
အတြက္သင့္ေလ်ာ္သည္။

****အသံုးျပဳနည္း

ေဆးမခတ္မီလက္ကိုအရင္စင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးပါ။ေအာက္မ်က္ခမ္းကိုျဖဲ၍၊ေအာက္မ်က္ခမ္းအစပ္မွအရင္ေဆးစ
ခတ္ပါ။အစက္ခ်ေခါင္းနွင့္မ်က္ၾကည္လႊာအပါအ၀င္မ်က္လံုး၊မ်က္လံုးတစ္၀ိုက္ရွိမည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွမထိေစရ။

****ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး
အိြဳင္းမဲန္.ဆိုပါကအျမင္အာရံုေ၀၀ါးကာ၊မ်က္လံုးေစးကပ္ကပ္ျဖစ္ေနတတ္သည္။


****သတိျပဳရန္

အိြဳင္းမဲန္.ခတ္ထားစဥ္အျမင္အာရံုမၾကည္လင္ခိုက္၊ကားမေမာင္းရ၊စက္ပစၥည္းမ်ားကိုင္တြယ္အသံုးမျပဳရ။အခ်ိဳ.မ်က္
စဥ္းမ်ားပါဓာတုပစၥည္းပါဓာတုပစၥည္းမ်ားကမ်က္ကပ္မွန္ကိုပါပ်က္စီးေစတတ္သည္။အိြဳင္းမဲန္.ခတ္ရလွ်င္မ်က္ကပ္မွန္
ခၽြတ္ထားပါ။အိြဳင္းမဲန္.ေၾကာင့္အျမင္အာရံုမၾကည္လင္ေစတတ္သျဖင့္ေန.ဘက္တြင္အြိဳင္းမန္.မသံုးရ။


****မ်က္ခြံေဆးေၾကာနည္း

ေအာက္ပါနည္းမ်ားျဖင့္မ်က္ေတာင္ကၽြတ္၊မ်က္ခြံေရာင္ရမ္းနာမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါသည္။

*သန္.ရွင္းသည့္နူးညံ့ေသာအ၀တ္စတစ္စကိုေရေႏြးစိမ္ပါ။ထို.ေနာက္ေရညွစ္ပစ္ပါ။

*မ်က္စိမွိတ္ထားျပီးမ်က္ခြံေပၚတြင္အဆိုပါေရေႏြးဖတ္ကိုငါးမိနစ္ခန္.ကပ္ေပးထားပါ။ညင္သာစြာနွိပ္ဖိ
ေပးနိုင္သည္။ဤနည္းျဖင့္ေျခာက္ကပ္ေနေသာမ်က္၀တ္မ်ားနူးလာေစျပီး၊မ်က္၀တ္မ်ားကိုဖယ္ရွား
သန္.စင္ေပးနိုင္သည္။

*ေရေႏြးအနည္းငယ္အတြင္းကေလးေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ေရေႏြးပမာဏနွင့္ဆတူေရာစပ္ပါ။ထိုအရည္ထဲသို.နား
က်ပ္ေသာတုပ္တံပါ၊ဂြမ္းလံုးနွစ္ျပီးေရညွစ္ခ်ပါ။ထိုဂြမ္းလံုးျဖင့္မ်က္ခြံတစ္ဖက္ေထာင့္စြန္းမွတျခားတစ္ဖက္ေရာက္
ေအာင္လွိမ့္ယူသြားျခင္းျဖင့္လည္းမ်က္၀တ္မ်ားကိုသန္.စင္ဖယ္ရွာေပးနိုင္သည္။မ်က္ခြံမ်ားကုိေရနွင့္ေဆးေၾကာ
ကာတဘက္သန္.သန္.ျဖင့္စုပ္ယူကာ၊ေျခာက္ေသြ.ပါေစ။မ်က္နွာသုတ္ပ၀ါ၊တဘက္၊လက္ကိုင္ပု၀ါတို.ျဖင့္မပြတ္
တိုက္ရ။

*မ်က္လံုးတစ္လံုးျပီးတစ္လံုး၊တစ္ဖက္ျပီးမွတစ္ဖက္ယင္းနည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

*မ်က္ေတာင္ကၽြတ္၊မ်က္ခြံေရာင္ရမ္းနာျဖစ္ေနစဥ္ယင္းနည္းအတိုင္းမနက္အိပ္ရာထတစ္ခါ၊ညအိပ္ရာ၀င္တစ္ခါ
ေဆာင္ရြက္ပါ။ေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းသြားပါကျပန္မျဖစ္ေစရန္ေန.စဥ္တစ္ေန.တစ္ၾကိမ္ဤနည္းအတိုင္းေဆာင္ရြက္
ပါ။

****ဆရာ၀န္နွင့္ဆက္ျပရန္

၄၈နာရီေက်ာ္ၾကာေ၀ဒနာမ်ားမသက္သာဘဲဆက္လက္ေပၚေပါက္ေနလွ်င္


Wellnen Health & Beauty MagazineNo comments:

Post a Comment

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္