Saturday, May 17, 2008

ေသၿခင္းေလးမ်ိဳး

၁။ သက္တမ္းကုန္္လို႔ ေသၿခင္း( အာယုကၡယ)
၂။ ကံကုန္လို႔ ေသၿခင္း(ကမၼကၡယ)
၃။ သက္တမ္းေရာ ကံေရာ ႏွစ္ပါးစလံုးကုန္လို႔ ေသၿခင္း( ဥဘယကၡယ)
၄။ အၿပင္ပေရာဂေၾကာင့္ ေသၿခင္း(ဥပေစၦဒက)
(အၿပင္ပေရာဂဆို တာ ငလ်င္၊ မုန္တုိင္း၊ မေတာ္တဆ စတာေတြကို ဆိုလုိတာပါ။

ပိုၿပီး နားလည္ေအာင္ေၿပာရရင္
ဆီမီးခြက္ တစ္ခြက္ကိုၿမင္ေအာင္ၾကည့္ပါ။
၁။ မီးဇာကုန္လို႔ မီးေသသြားတာဟာ သက္တမ္းကုန္လို႔ ေသတာပဲ။
၂။ ဆီကုန္လို႔ မီးေသသြားတာဟာ ကံကုန္လို႔ ေသတာပဲ။
၃။ မီးဇာေရာ ဆီေရာ ႏွစ္ခုစလံုးကုန္လို႔ မီးေသသြားတာဟာ သက္တမ္းေရာ ကံေရာႏွစ္ပါးစလံုး ေသတာပဲ။
၄။ အၿပင္ေလတို္က္လိို႔ မီးေသသြားတာဟာ အၿပင္ပေရာဂေၾကာင့္ ေသတာပဲ။

လူကို ဘာနဲ႔ၿပဳလုပ္ထားတာလဲ
သိၿခင္း၊ခံစားၿခင္း၊ မွတ္သားၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္း နဲ႔ ရုပ္တို႔ကို စုေပါင္းၿပီး ပါဆယ္ထုပ္လုပ္ထားတာဟာ ခႏၶာပဲ။ သူတုိ႔ကို ခႏၶာငါးပါးလို႔လဲ ေခၚတယ္။ ရုပ္ကလြဲၿပီး သိၿခင္း၊ခံစားၿခင္း၊ မွတ္သားၿခင္း၊ ေၿပာင္းလဲၿခင္းတို႔ဟာ စိတ္(နာမ)။ ဒါေၾကာင့္ ရုပ္နဲ႔ နာမ္ သို႔မဟုတ္ စိတ္နဲ႔ကိုယ္လို႔ ေၿပာဆိုၾကတယ္။
ခႏၶာငါးပါးစုေပါင္းတာဟာ ေမြးဖြားၿခင္းပဲ။ ပါဆည္ထုပ္ဟာ ဘ၀။ ပါဆယ္ထုပ္ၿပည္သြားတာဟာ ေသဆံုးတာပဲ။ ၿပန္ၿပီး ဒီခႏၶာငါးပါး အသစ္စုေပါင္းတာကုိ သံသရာလုိ႔ေခၚတယ္။

1 comment:

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္