Saturday, March 29, 2008

သံဃာေတာ္မ်ားကိုေလးစားၾကပါကၽြန္မတို.ျမန္မာျပည္မွာယုတ္မာတဲ့စစ္အာဏာရွင္အစိုးရဟာဘာသာ၊သာသနာကိုပါေစာ္ကားခဲ့ပါတယ္။အထူး
သျဖင့္စက္တင္ဘာေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာရဟန္းသံဃာေတာ္ေတြကိုဖမ္းဆီး၊သတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ဘုန္းၾကီး
ေက်ာင္း၊စာသင္တိုက္ေတြကိုသူပုန္စခန္းကို၀င္စီးသလို၊စီးနင္းခဲ့ျပီးကၽြန္မတို.အထြတ္အျမတ္ထားကုိးကြယ္ရာရ
ဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားကိုရက္ရက္စက္စက္ရိုက္နွက္ဖမ္းဆီးသြားခဲ့ပါတယ္။ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားဟာ၊ရဟန္းအ
တုေတြျဖစ္ၾကပါတယ္လို.အရွက္မရွိေျပာဆိုျပီး၊ဒင္းတို.ရဲ့ယုတ္မာမိုက္ရိုင္းမွဳကိုဖံုးကြယ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။တကယ္
ေတာ့သံဃာေတာ္စစ္မစစ္ဆိုတာဟာနွလံုးသြင္းကိုးကြယ္မွဳေပၚမွာပဲမူတည္ေနပါတယ္။မိမိကိုယ္မိမိဗုဒၶဘာသာ
စစ္မစစ္ဆိုတာကိုသံုးသပ္ၾကပါလို.ပဲကၽြန္မအၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။ကၽြန္မတို.ဗုဒၶဘာသာရဲ့အထြတ္အျမတ္ထားကိုး
ကြယ္ရာသံဃာေတာ္မ်ားရဲ့ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားရဲ့တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းေလာက္ကိုကၽြန္မဓမၼဒါနျဖန္.ေ၀ေပးလိုက္
ပါတယ္။ၾကီးမားမြန္ျမတ္လွတဲ့ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကိုကုန္စင္ေအာင္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ရန္ေတာ့ကၽြန္မ၊မတတ္နိုင္ပါဘူး။


သံေဃ စိေတၱ ပသာေဒထ၊သံေဃာ ေနာ ဟိတကာရေကာ။
သံဃံ နိႆာယ ဗုေဒါၶ စ၊ဓေမၼာ စ သာဓု ဥာယေရ။


သံေဃ-သံဃာေတာ္ျမတ္၌၊စိတၱံ-မိမိတို.စိတ္ကို၊ပသာေဒထ-ၾကည္ညိဳေအာင္သဒၶါတရားပြားမ်ားေအာင္ၾကိဳးစား
ၾကပါကုန္ေလာ။သံေဃာ-သံဃာေတာ္သည္၊ေနာ-ငါတို.၏၊ဟိတကာရေကာ-တကယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုေဆာင္ရြက္တတ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ၾကပါေပ
ကုန္၏။သံေဃာ-သံဃာကို၊နိႆာယ-အေၾကာင္းျပဳ၍၊ဗုေဒၶါစ-ဘုရားရွင္ရဲ့အေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ဓေမၼာစ-တရားေတာ္ရဲ့အ
ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊သာဓု-ေကာင္းစြာ၊ဥာယေရ-သိရပါေပ၏။


ဒီဂါထာရဲ့လိုရင္းခ်ဳပ္အဓိပၸါယ္ကေတာ့၊သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားဟာမိမိတို.ကိုရတနာသံုးပါးအေပၚၾကည္ညိဳေအာင္၊သဒၶါတရား
ေတြကိုတိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္တဲ့ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ၾကတယ္လို.ဆိုလိုပါတယ္။သံဃာေတာ္အရွင္
ျမတ္ေတြဟာငါတို.ရဲ့အက်ိဳးစီးပြားေတြကိုတကယ့္ကိုေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြပဲ။ဘယ္လိုမ်ားေဆာင္ရြက္ေပး
သလဲဆိုေတာ့-သာသနာေ
တာ္မွာဒီသံဃာေတာ္ေတြရွိေနလို.၊တို.တေတြမွာဘုရားရွင္ရဲ့အေၾကာင္းေတြကိုလဲ၊
ေကာင္းေကာင္းသိခြင့္ရေနၾကတယ္။တရားေတာ္ေ
တြနဲ.ပတ္သတ္ျပီးေတာ့သိသင့္တာေတြကိုေကာင္းေကာင္းသ
ိခြင့္ရၾကတယ္။

ဘယ္လိုနည္းနဲ.သိေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးေတာ္မူသလဲ-လို.စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆိုရင္-

မိမိတို.အေနနဲ.ယေန.ဘုရား၊တရား၊သံဃာဆိုတဲ့ရတနာသံုးပါးနဲ.ပတ္သတ္တာေတြကိုသိေနၾကရတာ၊သံဃာ
ေတာ္ေတြကေဟာျပ၊ေျပာျပေနလို.ပဲ။

တရားပြဲေတြက်င္းပတယ္။တရားေတြနာရတယ္။တရားေဟာပုဂၢိဳလ္ကဘာေတြေဟာသလဲ။ဘုရားနဲ.ပတ္သတ္တ
ဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုေဟာၾကားတယ္။တရားနဲ.ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုေဟာၾကားတယ္။သံဃာနဲ.
ပတ္သတ္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုေဟာၾကားတယ္။ဒီလိုေဟာၾကားေပးတဲ့အတြက္မိမိတို.အေနနဲ.ဘုရား၊တရား၊
သံဃာနဲ.ပတ္သတ္လို.မသိတာေတြကို၊သိၾကရတယ္။

သာသနာနဲ.ပတ္သတ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြကို၊စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တတ္ေအာင္၊ေဟာျပေတာ့သာသနာေရး၊ဘာသာ
ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာနည္းမွန္၊လမ္းမွန္နဲ.စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္တတ္တယ္။

ဘုရားရွိခိုးတာဘယ္လိုရွိခိုးရတယ္၊ဘယ္လိုအာရံုျပဳရွိခိုးမွအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတယ္-စသျဖင့္ဘာသာေရးအျခခံအ
ေၾကာင္းအရာေတြကိုမိမိတို.သိရွိနားလည္ေနၾကတယ္။သိရွိနားလည္ေန
သည့္အတိုင္း၊လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနၾက
တယ္။ဒါေတြဟာသံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္ေတြရဲ့ေက်းဇူးေတြေၾကာင့္ပဲေပါ့။သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြေဟာၾကား
ျပသဆိုဆံုးမမွဳေတြေၾကာင့္ပဲ။

ဒါေၾကာင့္သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြသည္၊ယခုေျပာခဲ့တဲ့အေပၚမွာသာသနာေရး၊ဘာသာေရးနဲ.ပတ္သတ္တဲ့
အလုပ္ေတြကိုလုပ္တတ္၊ကိုင္တတ္ေအာင္ေဟာေဖာ္ညႊန္ျပဆိုဆံုးမေပးေနတဲ့အတြက္၊မိမိတို.အေပၚသိပ္ေက်းဇူး
မ်ားေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို.သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြကို၊ကိုးက
ြယ္ဆည္းကပ္တဲ့အခါမွာ၊ပံုေတာ္ကိုသာအာရံုမျပဳဘဲ၊ဂုဏ္
ေတာ္အထိေရာက္ေအာင္၊အာရံုျပဳျပီးေပးကမ္းလွဴဒါန္းျခင္းစတဲ့အမွဴေတြကိုျပဳလုပ္ၾကရမယ္။ဒါမွေက်းဇူးဆပ္ရာ
ေရာက္ပါတယ္။

သံဃာဂုဏ္ေတာ္ကိုဘယ္လိုအာရံုျပဳမလဲဆိုေတာ့-

သုပၸ႗ိပေႏၷာ-ေကာင္းေသာအက်င့္ကိုက်င့္ဆဲ၊က်င့္ျပီးျဖစ္ေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

ဥဇုပၸ႗ိပေႏၷာ-ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ကိုက်င့္ဆဲ၊က်င့္ျပီးျဖစ္ေသာ၊အရိယာအေပါင္းပါတကား။

ဥာယပၸ႗ိပေႏၷာ-နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ၊က်င့္ဆဲ၊က်င့္ျပီးျဖစ္ေသာ
အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

သာမိစိပၸ႗ိပၸေႏၷာ-ရိုေသသမွဳျပဳထိုက္ေအာင္က်င့္ဆဲ၊က်င့္ျပီးျဖစ္ေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

အာဟုေနေယ်ာ-ေ၀းမွေဆာင္၍လွဴအပ္ေသာပစၥည္းေလးပါးကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္း
ပါတကား။


ပါဟုေနေယ်ာ-ဧည့္သည္ေကာင္းတို.အလို.ငွာအထူးသျဖင့္၊စီမံအပ္ေသာ၊အာဂႏၱဳကဒါနကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ
အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။


ဒကၡိေနေယ်ာ-ျမတ္ေသာအလွဴအားေလ်ာ္ေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

အဥၨလိကရဏီေယာ-လက္အုပ္ခ်ီျခင္းကိုခံေတာ္မူထိုက္ေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ-လူအေပါင္း၏ေကာင္းမွဴ
မ်ိဳးေစ့၏ေပါက္ေရာက္ၾကီးပြားရာအတုမရွိလယ္
ယာေျမေကာင္းသဖြယ္၊ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရိယာသံဃာအေပါင္းပါတကား။

ဤသို.ေၾကာင္းေလး-က်ိဳးငါးကိုးပါးအစ၊ဂုဏ္ေတာ္အနႏၱတို.နွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊အရိယာသံဃာအေပါင္း
ပါတကား။

ဒီလိုသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြရဲ့ဂုဏ္ေတာ္ကိုအာရံုျပဳျပီးွရွိခိုးပူေဇာ္ျခင္း၊လွဴဒါန္းသမွဳျပဳျခင္းတို.ကိုျပဳလုပ္ရ
တယ္။ဒါမွသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြကိုေက်းဇူးဆပ္ရာေရာက္တယ္။ေက်းဇူးဆပ္မွုထေျမာက္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ယခုလိုသံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ကိုအာရံုျပဳတာဟာ၊
သံဃာနုႆတိဘာ၀နာပြားတယ္လို.လဲေခၚပါတယ္။

သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြဟာသုပၸ႗ိပၸႏၷေကာင္းျမတ္တဲ့အက်င့္ေတြကိုက်င့္ေနၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တယ္။

ဥဇုပၸ႗ိပၸႏၷ-ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္ေတြကိုက်င့္ေနၾကတယ္။

ဥာယပၸ႗ိ႔ပၸႏၷ-နိဗၺာန္ေရာက္ဖို.က်င့္ေနၾကတယ္။

သာမိစိပၸ႗ိပၸႏၷ-ရိုေသသမွဳျပဳခ်င္လာေအာင္က်င့္ေနၾကတယ္။

ေနာက္တစ္ခါဒီသံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ေတြဟာ၊ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ၾကီးမကြယ္မေပ်ာက္ရေလ
ေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနၾကတယ္။

ကိုယ္တိုင္လဲပရိယတ္စာေပေတြသင္ၾကားလို.၊ပ႗ိပတ္အက်င့္ေတြကိုက်င့္လို.၊ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမတို.အားတ
ဆင့္ျပန္လည္ေဟာၾကားျပသလို.၊သာသနာေတာ္တိုးပြားၾကီးပြားေအာင္၊အရွည္တည္တံ့ေအာင္၊ထမ္းေဆာင
္ေတာ္မူေနၾကတယ္။(အရွင္၀ိဇယ အင္း၀ိုင္းဆရာေတာ္)အခုလိုယုတ္ယုတ္မာမာနဲ.ေက်ာင္းတိုက္ေတြကို၀င္
စီးခဲ့ၾကတယ္။


ကၽြန္မတို.ျပည္သူေတြသံဃာေတာ္မ်ားကိုအၾကည္ညိဳပ်က္ေအာင္၊မိစၧာအစိုးရဟာအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ဖန္တီး
ျပီး၊ကၽြန္မတို.ရဲ့စည္းလံုးညီညြတ္မွဳကိုေသြးခြဲပစ္ဖို.ၾကိဳးစားေနၾကပါျပီ။ကၽြန္မတို.ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကသတိၱ
ရွိရွိနဲ.အသက္ကိုပဓာနမထားပဲ၊ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမေတြအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတဲ့၊သံဃာေတာ္ျမတ္မ်ား၏ဦး
ေဆာင္မွဳေအာက္မွာယုတ္မာတဲ့စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကိုတညီတညြတ္တည္းျဖဳတ္ခ်ပစ္ၾကပါစို.။

2 comments:

 1. သိၾကားမင္း29 March 2008 at 21:04

  ေကာင္မေလး..သီလရွင္လူထြက္လားဟဲ့။
  ေရးပါဟ..ငါအားေပးတယ္

  ReplyDelete
 2. အိမ္း..ဒကာၾကီး...သိၾကားမင္းဆိုရင္သာသနာ
  ကို မင္းဆိုးဖ်က္ဆီးေနျပီ..အသင္ဘယ္ေရာက္
  ေနတံုး..ေနျပည္ေတာ္ကိုမိုးၾကိဳးလက္နက္နဲ.
  ပစ္ပါေတာ့လား..

  ReplyDelete

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္