Tuesday, February 12, 2008

ေမတၱာပို.ျခင္း(ဓမၼေဇာတိ၊ရန္ကုန္)



ဆရာျကီးဦးဂိုအင္ကာ၏ဓမၼေဇာတိရိပ္သာျကီးကိုသိသူလည္းရွိပါမယ္။မသိသူလည္းရွိပါတယ္။ထိုရိပ္သာသို.၀င္
လိုလွ်င္ေဖာင္အရင္ျဖည္.ရပါတယ္။ထိုေဖာင္တြင္ဘာအေျကာင္းေျကာင္.မွတရားစခန္းပတ္အတြင္းအိမ္မျပန္ရ
ဟူူေသာစည္းကမ္းခ်က္ပါရွိပါတယ္။ကၽြန္မကိုပါးပါးတပည့္တစ္ဦးကေျပာျပ၍ကၽြန္မသြားေရာက္ခဲ.ဖူးပါတယ္။ရိပ္
သာအ၀င္၀တြင္အိတ္မ်ားကိုစစ္ေဆးပါတယ္။သျကားလံုး၊အခ်ိဳရည္ဘာတစ္ခုမွယူခြင္.မရွိ။ေတြ.ရွိကသိမ္းဆည္း
ထားျပီးစခန္းပတ္ျပီးမွျပန္ေပးပါတယ္။

စည္းကမး္တင္းက်ပ္ပံုမ်ားစကားေျပာဖို.ေ၀းလို.၊ေယာဂီအခ်င္းခ်င္းမ်က္လံုးေတာင္လွန္မျကည္.ရပါ။ဓမၼလုပ္သား
ဟုေခၚဆိုေသာေစတနာ.၀န္ထမ္းမ်ားကအခ်ိန္တိုင္းမွာအနားမွာရွိေနေလေတာ.လွဳပ္ေတာင္မလွဳပ္ရဲ။တျခားတရား
စခန္းေတြမွာလိုဘုရားစင္ကထိုင္ေဆာင္မွာ(အျပင္မွာသတ္သတ္ထုတ္ထားေပးပါတယ္)မရွိတဲ့အျပင္၊ဘုရားလဲ၀တ္ျပဳ
စရာမလို။ဘာသာစံု၊လူမ်ိဳးစံု။နိုင္ငံစံုကလူေတြလာထိုင္ျကတာမို.ထင္ပါရဲ.။

သတ္သတ္လြတ္ရိပ္သာျကီးျဖစ္ျပီးထမင္းစားလွ်င္အမ်ိဳးသမီး၊အမ်ိဳးသားသီးသန့္စားျကရပါတယ္။စားရတာက
ေတာ့ဘူေဖးပံုစံျဖစ္ျပီး၊လိုသေလာက္ထည္.စားျကရပါတယ္။ကၽြန္မခုေျပာျပခ်င္တာကေတာ.၊ကၽြန္မရဲ.ရိပ္သာ
အေတြ့အျကံုမ်ားမဟုတ္(ေနာင္အလ်ဥ္းသင္.ရင္ေတာ့ေရးျဖစ္ဦးမွာပါ)ပါ။ထိုရိပ္သာျကီးမွေမတၱာပို.နည္းကိုကၽြန္မ
အလြန္နွစ္္သက္ပါတယ္။တျခားေမတၱာပို.(လံုးစံုမ်ားစြာသတၱ၀ါ..စသျဖင့္)မ်ားမရြတ္ခင္ယခုေမတၱာပို.ေလးကို
ကၽြန္မအရင္ရြတ္ျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ထဲမွာျငိမ္းခ်မ္းျပီး၊စိတ္ေတြအင္မတန္ေပ်ာ.ေပ်ာင္းသြားသလိုပဲခံစားရလို့ပါ။
စိတ္၀င္စားသူေတြအတြက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ကၽြနု္ပ္သည္၊အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္း၊မလိုမုန္းတီးျခင္း၊သေဘာဆိုးျခင္းယုတ္ျခင္း၊ရန္ညိွဳးဖြဲ့ျခင္းတို့မွ(လြတ္ေျမာက္
ရပါေစသတည္း)။

ကၽြနု္ပ္သည္ခင္မင္ေမတၱာထားျခင္း၊စိတ္ေကာင္းေစတနာထားျခင္း၊စိတ္ေအးခ်မ္းျမျခင္း၊သမၼစိတၱရွိျခင္းမ်ား
(ပြားမ်ားနိုင္ပါေစသတည္း)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို.သည္၊ကၽြနု္ပ္၏ေအးခ်မ္းမွဳ၊ကၽြနု္ပ္၏သမၼစိတၱတို.ကို(ရယူနိုင္ျကပါေစသတည္း)။

သတၱ၀ါအေပါင္းအားလံုးတို့ကၽြနု္ပ္၏ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳအစုစုတို့ကို၊ကၽြနု္ပ္၏တရားဓမၼတို.ကို(ရယူနိုင္ျကပါ
ေစသတည္း)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို့၊အမ်က္ေဒါသထြက္ျခင္း၊မလိုမုန္းတီးျခင္း၊ရန္ညွိဳးဖြဲ့ျခင္း၊သေဘာဆုတ္ယုတ္ျခင္းတို့မွ
(လြတ္ေျမာက္ျကပါေစ)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို့(ခ်မ္းသာျကပါေစ)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို့(ေအးျငိမ္းျကပါေစ)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို့(သံသရာ၀ဋ္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ျကပါေစ)။

ကၽြနု္ပ္သည္၊သတၱ၀ါအေပါင္းတို့အေပၚ၊ျဖဴစင္သည့္ေမတၱာ၊အတိုင္းမသိသည့္ေမတၱာဂရုဏာမ်ား(ပြားမ်ားနိုင္ပါ
ေစသတည္း)။

လူအေပါင္းတုိ့ခံစား၍ေနျကရေသာဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းတို့မွလြတ္ေျမာက္ျကပါေစရန္၊တရားစစ္တရားမွန္မ်ား
တို့သည္ကမၻာတစ္၀ွန္းလံုးသို့(ပ့်ံနွံ့ပြားမ်ားပါေစသတည္း)။

၃၁-ဘံုအလံုးစံု၌က်င္လည္ျကကုန္ေသာသတၱ၀ါအေပါင္းတို့တရားဓမၼကိုသိေတြ့ျကျပီး၊ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းတို့မွ
(လြတ္ေျမာက္ျကပါေစသတည္း)။

လူအမ်ားတို့၏ေကာင္းစားေရး၊အက်ိဳးေက်းဇူးခံစားနိုင္ေရးအတြက္တရားစစ္၊တရားမွန္မ်ားသည္ကၽြနု္ပ္တို့၏ဤဓမၼ
တိုင္းနိုင္ငံ၊ဓမၼတိုင္းနိုင္ငံ၊ဓမၼနယ္ေျမမွေပၚထြက္ထြန္းကား၍ကမၻာတစ္၀ွန္းလံုးသို့(ျပန့္ပြားနိုင္ပါေစသတည္း)။
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလံုးတို့အား၊ကၽြနု္ပ္၏ေကာင္းမွဳအစုစုတို့ကိုအမွ်ေပးေ၀ပါ၏။(ရယူနိုင္ျကပါေစ)။ကၽြနု္ပ္၏
ေအးျငိမ္းမွဳ၊ကၽြနု္ပ္၏သမၼစိတၱတို့ကို(ခံစားနိုင္ျကပါေစသတည္း)။

ဤတိုင္းျပည္၏အျကီးအကဲပုဂိၢဳလ္မ်ားအားလည္းကၽြနု္ပ္၏ေကာင္းမွဳကုသိုလ္အစုစုတို့ကိုအမွ်ေပးေ၀ပါ၏။(ရယူနိုင္
ျကပါေစ)။၎တို့လည္းခ်မ္းသာျကပါေစ။ေအးျငိမ္းျကပါေစ။(သမၼစိတၱရွိျကပါေစ)။

တရားဓမၼ၏ေရာင္ျခည္မ်ားသည္၊ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးသို့ပ်ံနွ့ံလႊမ္းမိုးျပီး၊ကမၻာတစ္၀ွန္းလံုးရွိမသိမွဳအ၀ိဇၨာအမိုက္ေမွာင္
တိုက္ျကီးကိုဖ်က္ဆီးျပီးဓမၼေရာင္ျခည္မ်ားသည္(ထြန္းလင္းေတာက္ပနိုင္ပါေစသတည္း)။

သတၱ၀ါအေပါင္းတို့(ခ်မ္းသာျကပါေစ၊ေအးျငိမ္းျကပါေစ၊သံသရာ၀႗္ဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ျကပါေစ)။

အတိဒုကၡေတြအျပည့္ရွိေနတဲ့ဒီကမၻာျကီးမွာတကယ္ကိုစိတ္ခ်မ္းသာတယ္၊ကုိယ္ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတဲ့လူေတြမေတြ့
ရေသးပါဘူး။တရားစစ္တရားမွန္ေတြေပၚေပါက္ထြန္းကားလာျပီးေတာ.အတိဒုကၡေရာက္ေနတဲ့လူေတြကဒုကၡမွ
ကင္းလြတ္ျကျပီးေတာ့စိတ္ေအးခ်မ္းသာျခင္း၊ကိုယ္ေအးခ်မ္းသာျခင္းတို့နဲ့ျပည့္စံုျကပါေစ။တရားစစ္တရားမွန္ေတြ
(ထြန္းကားပါေစ)။


ဘ၀တုဗၺမဂၤလံ၊ ဘ၀တုဗၺမဂၤလံ၊ ဘ၀တုဗၺမဂၤလံ။
(ခပ္သိမ္းကုန္ေသာမဂၤလာသည္ျဖစ္ပါေစသတည္း။)
(သာဓု၊သာဓု၊သာဓု။)


မွတ္ခ်က္...(....)ကြင္းစ၊ကြင္းပိတ္နွင္.ေရးထားသမွ်ကို၃ျကိမ္ရြတ္ဆိုရပါတယ္။


ၼ္

4 comments:

 1. မွတ္သားသင့္တာေလးေတြ ေဖာ္ျပေပးတာ ေက်းဇူးပါရွင္။ ကၽြန္မလည္း အဲဒီတရားစခန္းကို အရမ္းစိတ္၀င္စားတယ္။ စကၤာပူမွာ တစ္ႏွစ္ကို သံုးၾကိမ္ေလာက္ရွိလို႕ ေတာ္ပါေသးရဲ႕။ စိတ္အညစ္အေၾကးအားလံုးရွင္းလင္းသန္႕စင္ေစဖို႕နဲဲ႕ တည္ျငိမ္ရင့္က်က္ျခင္းေတြကို ပိုလိုခ်င္တာမုိ႕ ဒီႏွစ္ထဲမွာ တစ္ေခါက္ေလာက္သြားဖို႕ စဥ္းစားစိတ္ကူးထားတယ္ :)

  ReplyDelete
 2. ေကာင္းပါတယ္မလင္းလက္၊သိပ္ကိုေအးခ်မ္း
  သလို၊သိပ္လည္းစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္္

  ReplyDelete
 3. မ်ွေဝေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ReplyDelete
 4. ျပန္ရွယ္ခြင့္ျပဳပါ

  ReplyDelete

စကားလံုးေလးေတြအတြက္အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္